?

Log in

jag känner mig helt splittrad som person, ett duralexglas på varm… - SORROW BY NAME AND SORROW BY NATURE [entries|archive|friends|userinfo]
THE YOUNG MAN HELD A GUN TO THE HEAD OF GOD.

[ drawings | Drawings ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 30th, 2013|03:15 pm]
Sebastian
jag känner mig helt splittrad som person, ett duralexglas på varm spisplatta ni vet - bang så är det tio tusen bitar. det är inte ens det att det gör ont på något sätt. jag bara... jag vet inte.

jag tror på detta med att romantisera sitt liv nu, jag tror man måste göra det för att klara sig i huvudet. om jag romantiserade skulle jag tänka: "här sitter jag i fönstret i en storstad och röker cigg, kollar på blinkande ljus."
nu gör jag ju inte det, klockan är tre på eftermiddagen - men ändå.
jag måste träna upp det där. du vet. fake it til you believe it?
LinkReply